Čitanjem do zvijezda

Internet je postavio neka nova pravila i zaokupio je pozornost djece i mladih i više nego što je to ponekada preporučljivo, tako da je čitanje palo u sjenu i učenicima se čini kao da im nije potrebno ili jednostavno više u tome ne pronalaze interes i zanimaciju. Školska im lektira predstavlja obvezu koju u većini slučajeva teško izvršavaju, a otežano pronalaze i zanimaciju u drugim književnim djelima koja su namijenjena njihovoj dobi i uzrastu.

Školska je lektira obvezan i sastavni dio hrvatskog jezika. Književni klasici domaće i svjetske književnosti u kojima učenici nižih razreda osnovne škole pa sve do maturanata upoznaju književni svijet na kojem grade rječnik, razvijaju vještine pisanja, a na kraju polažu i državnu maturu. Arhaičnost tekstova današnjim generacijama zasigurno ne pridonosi u motivaciji i zanimaciji prema čitanju, ali školska se lektira može predstaviti u sasvim drukčijem svjetlu kao i ostala književnost namijenjena djeci i mladima.

Zaintrigirajte ih za ono što čitaju jer na taj način potičete intrinzičnu motivaciju za čitanje, daljnje istraživanje i kritičko razmišljanje. Diskutirajte o likovima koji se isprepliću u fabuli i ono što je iznimno važno, učenike je od najranije dobi važno poučavati kako se književnost ne smije moralizirati i kako autor ima pravo u svom književnom izričaju okarakterizirati likove onako kako želi i kakvu poruku putem njih želi prenijeti. Ako učenicima omogućite drugačiji pogled na djelo koje čitaju, potaknut ćete ih na razmišljanje i promišljanje i možda će upravo to utjecati na određene odluke koje moraju donijeti. Ovaj prijedlog vrijedi možda više za srednjoškolske učenike, nego za one nižih razreda osnovne škole.

Foto: Pixabay
Izvor: skole.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!