Imendan danas slave osobe imena Katarina!

Katarina je žensko ime koje je skraćenica grčkog oblika Aikatheríne, starogrčki (eolski) ái znači uvijek, a kathará – čist, dakle, uvijek čista. Iz ovog imena izvedena su imena Tina, Rina, Tia, Kaja, Katja i Kaća, Kata, Kate, Ekatarina, Katrin, Kat, Kaya, Kajs.

Izvor: mnovine.hr

Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!