Imendan slave osobe imena Natalija!

Danas, 31. ožujka prema katoličkom kalendaru imendan slave osobe imena Natalija.

Značenje imena Natalija: Radi se o imenu latinskog podrijetla koje je izvedeno od riječi natalis, koja znači ‘rođen, rodni’, dok dies natalis znači ‘dan rođenja’, odnosno ‘rođendan’. Osim u prosincu, Natalije imendan slave i 31. ožujka.

Pratite nas na društvenim mrežama!