Korenu podrška Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika

Predsjedništvo i Županijski odbor Županijske organizacije (ŽO) Hrvatske stranke umirovljenika Koprivničko-križevačke županije održali su svoje sjednice, na kojima se raspravljalo o aktualnoj političkoj situaciji i planiranim aktivnostima u vezi nadolazećih lokalnih izbora, koji će se održati u svibnju ove godine.

S obzirom na vrlo dobru suradnju HSU i izvršne vlasti, župana i njegovih zamjenika na realizaciji zajedničkih projekata u smislu poboljšanja uvjeta života naših umirovljenika i  osoba starije životne dobi, gdje je socijalna politika i skrb prema ranjivim skupinama, jedan od prioriteta Koprivničko-križevačke županije (dalje u tekstu: KKŽ).

U tom pogledu važno je spomenuti:

IZVANINSTITUCIONALNA SKRB (Program pomoć u kući i dnevni boravak za starije osobe). Ove godine za realizaciju programa KKŽ je osigurala 1,2 milijuna Kuna. U sklopu programa zaposlene su 24 osobe koje brinu o 425 starijih osoba.

INSTITUCIONALNA SKRB (Na području KKŽ djeluje 1 županijski dom, 6 privatnih domova-ustanova, 8 privatnih domova pravnih osoba i obrta, 21 privatni obiteljski dom). Ukupni kapacitet je oko 1000 ležajeva.

KKŽ je osigurala 1 milijun Kuna za sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatne obiteljske domove. Naša županija je prva u Republici Hrvatskoj pokrenula ovu mjeru koju koristi oko 350 korisnika, što predstavlja trećinu ukupnog smještajnog kapaciteta.

Na sjednicama su jednoglasno donijete slijedeće Odluke:

Daje se podrška sadašnjem Županu g. Darku Koren na  kandidaturi za Župana KKŽ, kao i sadašnjem zamjeniku župana g. Ratimiru Ljubić za zamjenika župana KKŽ, na predstojećim lokalnim izborima na Županijskoj razini KKŽ.

Podržava se zajednički nastup HSU-a, sa koalicijskim partnerom MREŽOM nezavisnih lista, koju predvodi kandidat za Župana g. Darko Koren na zajedničkoj izbornoj listi kandidata za Županijsku skupštinu 2021 – 2025 god.

Predsjedniku ŽO HSU g. Željku Pintar, koji obavlja i dužnost predsjednika Županijske skupštine KKŽ, daje se ovlaštenje za kreiranje koalicijske liste i potpisivanje Sporazuma koalicijskih partnera HSU-a i MREŽE nezavisnih lista.

Raspravljano je i analizirano stanje u Općinskim i Gradskim organizacijama HSU-a, kao i mogući izbor kandidata članova vijeća.

Pratite nas na društvenim mrežama!