Održana izborna skupština HCK – predsjednik ponovo dr. Josip Jelić, član Glavnog odbora Franjo Husinec

Na elektronskoj sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva koja je održana 25. ožujka 2021., verificiran je zastupnički mandat za 129 zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 23 saziva. Nova je Skupština izabrala i novo vodstvo Hrvatskog Crvenog križa.

Za predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Skupština je ponovno izabrala dr. Josipa Jelića koji je dobio natpolovičnu većinu glasova zastupnika. Za potpredsjednike su izabrani Nada Badurina i Željko Grubišić.

Izabrani su i novi članovi Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa  – Denis Ćosić, Vlado Brkljačić, Branka Hastor, Alberta Cestarić, Karmela Caparin, Živko Šimunović, Gordana Lazić-Tafra, Anica Francetić Kifrin, Terezija Nemetz, Davor Šimunović, Ludvik Matić, Štefica Pasarić, Dražen Švagelj, Vera Pleša Golubović, Damir Vlaić, Franjo Husinec, Nebojša Buđanovac, Hrvoje Kovačević, Dražen Sačer i Josip Rener.

Skupština je za članove Nadzornog odbora HCK izabrala Gloryana Gabnera, Dubravka Markovića, Danijelu Kiš, Mariju Jakominić, Šimu Lisicu, Iliju Krištića i Ivicu Smiljana.  (HCK) 

Pratite nas na društvenim mrežama!