Općina Kalnik potpisala ugovor vrijedan 2.056.798,91 kuna za nastavak radova na domu za stare i nemoćne Gornje Borje

Danas je u prostorijama Općine Kalnik potpisan ugovor vrijedan 2.056.798,91 kn, za nastavak V. faze radova Doma za stare i nemoćne Gornje Borje s kojom bi se u potpunosti trebali završiti građevinski i obrtnički radovi. Na javnom natječaju posao je dobilo Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o., a ugovor je potpisao direktor poduzeća Zeljko Car. Načelnik Kešer smatra da ovaj projekt mora biti ogledni primjerak za Koprivničko- križevačku županiju, a mogao bi se primijeniti i na Republiku Hrvatsku, MODEL 33.


Ljudi treće životne dobi trebaju imati adekvatnu socijalnu skrb, a ovaj projekt će uključiti brigu i za mještane koji žive u svojim kućama na području Općine Kalnik. Možda neki ljudi smatraju da smo mogli brže, no potrebe su ogromne tako da bez financijske potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije bilo bi još teže, stoga im se ovim putem zahvaljujem što nas svake godine poprate sa stotinjak tisuća kuna.
Ovih dana ćemo raspisati poziv za iskaz interesa korisnicima, za što smatramo da će biti veliki.- poručio je načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer

Pratite nas na društvenim mrežama!