Organiziran okrugli stol o medijskim navikama učenika i digitalnim časopisima za djecu

U Osnovnoj školi Sveti Petar izvršili su još jedan zadatak u Erasmus+ projektu “Mali novinari danas, odgovorni digitalni građani sutra!”.
Škola je (24. 2. 2021.) uz potporu portala medijskapismenost.hr organizirala okrugli stol “Medijske navike učenika osnovnih škola, a što je s digitalnim časopisima za djecu” na kojem su sudjelovali stručnjaci koji se bave medijskom pismenošću. (O.Š.Sveti Petar Orehovec)

Pratite nas na društvenim mrežama!