Predavanje o problematici nasilja u partnerskim vezama

U sklopu projekta “Za VEZe BEZ nasilja” održano je on line predavanje putem alikacije Teams za učenike/ce 2 razreda smjer komecijalist Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci. Predavanje sa temom senzibiliziranja mladih na problematiku nasilja u partnerskim vezama te problematiku obiteljskog nasilja je održala policijska službenica PU Koprivničko-križevačke Maja Gregurović kojoj ovim putem zahvaljujemo na gostovanju. Također zahvaljujemo i učenicima/ama na aktivnom sudjelovanju i uključivanju u temu što je pridonijelo dinamici rada, poručuju iz udruge HERA.

(HERA Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!