Terenska nastava studenata VGUK u Međimurju

Dana 17.03.2021. godine redovni i izvanredni studenti 2. godine prema izvedbenom studijskom programu na modulu Voćarstvo, smjer Bilinogojstvo, bili su na terenskoj nastavi izvan Visokog gospodarskog Učilišta u Križevcima.
Posjetili su Poljoprivrednu zadrugu Čakovec u kojoj nas je primila Dragica Magdalenić, nekadašnja studentica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, a sadašnja tehnologinja ULO (Ultra low oxygen) hladnjače.

PZ Čakovec udružena je sa 60-ak kooperanata čiji se broj mijenja ovisno o godini. Upoznala je studente sa stručnom pomoći kooperantima tijekom proizvodnje koje PZ Čakovec tijekom cijele godine kreditira različitim inputima (zaštitna sredstva, gnojivo) te savjetuje tijekom cijele godine oko same tehnologije i pomaže prilikom određivanja optimalne zrelosti jabuke, a samim time i roka berbe pomoću škrobnog testa i testa tvrdoće koji se koristi kao nadopuna škrobnom testu radi veće sigurnosti u procjeni zriobe. Studenti su također upoznati sa načinom berbe, organizacijom prijevoza (idealno u roku od 24 h nakon berbe), preuzimanjem i skladištenjem jabuka u ULO hladnjači sa izrazito niskom razinom kisika koja omogućava dugotrajno skladištenje. ULO hladnjača sagrađena je prije 16 godina, kapaciteta 2250 t (15 komora kapaciteta 150 t). Tehnologinja Magdalenić studente je također upoznala sa sortiranjem, pakiranjem, cijenama (prema klasama) i plasmanom. Studenti su upoznati i sa problemima koji se javljaju u samom procesu proizvodnje (mraz, prekrupna i deformirana jabuka, prevelika količina šećera, manja tvrdoća jabuke itd.), a koji predstavljaju rizik od ranijeg propadanja zbog čega se takva jabuka mora ranije plasirati na tržište.


Nakon PZ Čakovec studenti su posjetili OPG Hažić u Sv. Martinu na Muri koji raspolaže sa cca 5 ha voćnjaka i hladnjačom sa kontroliranom atmosferom zapremnine 100 t, gdje ih je vlasnica gospodarstva Tatjana Hažić upoznala s vlastitom tehnologijom proizvodnje jabuka (sorte Jonagold, Golden Delicious, Idared, Granny Smith), a koje prodaju kao konzumnu jabuku i prerađuju u sokove i čips. Vlasnica ih je provela kroz pogon za preradu jabuka u sok te sušaru u kojoj se dobiva čips od jabuke. OPG Hažić također se bavi i proizvodnjom grožđa na 2,3 ha (sorte Sauvignon, Chardonnay, Graševina, Traminac i osobito sorte Međimurskog vinogorja – Pušipel), soka od grožđa i vina, pa su tako studenti nakon razgledavanja vinskog podruma na terasi vinske kuće Hažić imali priliku kušati vina koja se proizvode na gospodarstvu uz stručno vođenu degustaciju i kušanje međimurskih specijaliteta „meso z tiblice“. U sklopu OPG-a nalazi se i novouređeni vinski kamp financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.


Izvješće sastavila: Dijana Čeh

Pratite nas na društvenim mrežama!