Tjedan dana s invalidima rada 15.03.-21.03.

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA (skraćeno: HSUIR) djeluje od 1967. godine s ciljem unapređenja društvenog položaja invalida rada, prevencije nastanka ozljeda na radu, zaštite prava invalida rada i svih osoba s invaliditetom. Zagovaranjem prevencije tijekom čitavog radnog vijeka Hrvatski savez udruga invalida rada ukazuje na njezinu ključnu ulogu za sve pod motom „Spriječimo nastanak invaliditeta“.
Hrvatski savez udruga invalida rada krovna je organizacija 35 temeljnih udruga s područja cijele Republike Hrvatske. Djelovanje Saveza je usmjereno na poboljšanje kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom kroz osnaživanje udruga članica, senzibilizaciju javnosti, edukaciju i informiranje.

PRAVNO SAVJETOVANJE

Hrvatski savez udruga invalida rada je članica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH s kojom zajedno djeluje u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Članica smo Međunarodne organizacije tjelesnih invalida – FIMITIC radi uključivanja u međunarodni pokret za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom. Jedna od glavnih aktivnosti Saveza od samog osnutka je pravno savjetovalište za sve osobe s invaliditetom.
Pravno savjetovanje obuhvaća niz raznih područja vezanih uz pitanja mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, radnih odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, stambenih pitanja, imovinsko – pravnih pitanja te pitanja u vezi povlastica osoba s invaliditetom. Sastavni dio pravnog savjetovanja čini sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podnesaka i predstavki, kao i drugih usmenih i pismenih intervencija u korist zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, udruga invalida rada i ostalih udruga i saveza osoba s invaliditetom.

NACIONALNI DAN INVALIDA RADA

Svake godine Savez i 35 temeljnih udruga obilježavaju Nacionalni dan invalida rada. Za nas je taj dan vrlo važan jer se tom prigodom želi dodatno skrenuti pozornost šire javnosti na probleme s kojima se susreću invalidi rada, a posebno se želi ukazati na potrebu provođenja aktivnosti prevencije nastanka novih invalida rada. Kao zaštitni znak Nacionalnog dana invalida rada odabrana je ruža kojom se želi ukazati na problem (ne) korištenja zaštitnih sredstava na radu. Naime, unatoč njezinoj ljepoti, za ubiranje ruže potrebna su zaštitna sredstva. Iako su propisane visoke kazne, poslodavci mjere zaštite na radu često ne provode ili ih provode, a oba slučaja u konačnici nerijetko dovode do nastanka invaliditeta. Organiziranim aktivnostima povodom obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada Savez i udruge invalida rada diljem Republike Hrvatske žele ukazati na važnost prevencije nastanka invaliditeta upravo provedbom propisanih mjera zaštite na radu. Jedna od važnih djelatnosti HSUIR – a je i provođenje projekata i programa kojima se doprinosi boljem položaju invalida rada i osoba s invaliditetom.

DRUŠTVO BEZ PREDRASUDA I DISKRIMINACIJE PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM JE CILJ KOJEM HSUIR SVOJIM TEMELJNIM VRIJEDNOSTIMA KROZ DUGOGODIŠNJU MISIJU DJELUJE I TEŽI.

Pratite nas na društvenim mrežama!