Uskoro kreće naplata parkinga!

Tragom brojih upita slušatelja i čitatelja našeg portala o tome kada će i hoće li uskoro krenuti naplata parkiranja u gradu, koje nema već skoro 5 mjeseci, pitali smo nadležne da nam odgovore.

Podsjetimo, bivšem koncesionaru je još prošle godine istekla koncesija, a grad je raspisao novi natječaj na kojemu je dodijeljena koncesija varaždinskoj tvrtki Crtorad. Uz brojne primjedbe nekih vijećnika, ipak se nije odustalo od davanja koncesije toj tvrtki. Primjedbe su bile prvenstveno na ignoriranje da je sve to moglo raditi naše komunalno poduzeće, a najviše je zasmetala činjenica da je koncesija dodijeljena na čak 10 godina.

Time su neke buduće vlasti grada stavljene pod “opterećenje”, jer se može dogoditi da to naslijede čak tri buduće gradske vlasti, što je izazvalo negativni publicitet velikog broja građana. Vladajući na čelu s gradonačelnikom Rajnom su se pravdali činjenicama da je ova ponuda jeftinija od prijašnjeg koncesionara, a novi je ponudio i nabavku bicikala, koje navodno nije moglo komunalno poduzeće.

Prenosimo cijeli odgovor koji smo dobili iz grada.

– Grad Križevci je na postupak nabave za koncesionara parkinga primio žalbu koju smo
zajedno s odgovorom proslijedili Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a koja
je žalbu odbila kao neosnovanu. Koncesionaru je potom ponuđena koncesija sukladno
Zakonu o koncesijama te je koncesionar dostavio jamstvo za uredno izvršenje ugovora. U
sljedećih nekoliko dana očekuje nas potpisivanje ugovora
, a o čemu ćemo pravovremeno
obavijestiti javnost. Novi koncesionar je odlukom Gradskog vijeća Grada Križevaca tvrtka
Crtorad d.o.o. koja je bila najpovoljniji ponuditelj.
Što se tiče cijena, one će biti znatno povoljnije u odnosu na prije, što se može vidjeti u
sljedećoj tablici:

Na naš upit o visinama kazni, rekli su

– Što se tiče „kazni“, osobe koje neće platiti parkirnu kartu platit će dnevnu kartu plus
manipulativne troškove. Konkretno, u prvoj zoni to će iznositi 71,00 kunu, a u drugoj zoni
52,00 kune dok se do sada naplaćivalo 86,00 kuna u prvoj zoni te 66,00 kuna u drugoj zoni.

Ostaje za vidjeti kako će to sve funkcionirati, s obzirom na uvođenje mogućnosti najma bicikala, koje do sada u našem gradu nije postojala, za razliku od Koprivnice, i hoće li naši građani prihvatiti takvu naviku?

/foto:RKŽ/

Pratite nas na društvenim mrežama!