Volontirajte u HERI!

Iz udruge HERA Križevci pozivaju sve zainteresirane osobe da se prijave na volontiranje za rad na SOS liniji s ciljem pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u organizaciji udruge “HERA“ Križevci.

Za volontere/ke organizirati će se besplatni edukacijski program kako bi stekli/e znanja o principima rada na SOS liniji, reagiranja u kriznim situacijama i oblasti rada volontera/ki u pružanju usluga. Edukacija će se održavati kroz tri modula. Radionice će voditi stručna osoba educirana za savjetovanje i pružanje pomoći i podrške s dugogodišnjim iskustvom rada na SOS liniji.

Volonteri/ke koji/e završe edukaciju volontirati će na SOS liniji u prisustvu stručne osobe (mentora/ice) dok ne budu osnaženi/e za samostalno dežurstvo.

Tko se može prijaviti:

• punoljetne osobe

• motivirane za pomoć drugima

• razvijene komunikacijske i socijalne vještine

• odgovornost i ozbiljnost

• pokazan interes za radom s osobama svih životnih dobi i socijalnih statusa

Pisanu prijavu zainteresirani mogu poslati putem e-maila: info@udruga-hera.info ili poštom na adresu: I.Z.Dijankovečkog 5, 48260 Kiževci.

Pismena prijava treba sadržavati:

• životopis i

• motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju za volontiranje na SOS liniji.

Za dodatna pitanja kontaktirati se može na telefon: 048/ 271- 335

ili mail: info@udruga-hera.info

Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” koji provodi ”HERA” Križevci u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. (HERA)

Pratite nas na društvenim mrežama!