Započelo podnošenje zahtjeva za nacionalnu potporu za proizvođače šećerne repe

Obavještavamo proizvođače šećerne repe da je8. ožujka 2021. godine putem AGRONET-a  započelo podnošenje podnijeti Zahtjeva za nacionalnu potporu za proizvođače šećerne repe iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Podsjećamo korisnike na uvjete propisane Pravilnikom o provedbi programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine (NN 33/2019, NN 67/2020).

za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i ostvario je pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu

korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe

u slučaju da korisnik potpore nije plodoredom na svom gospodarstvu osigurao sjetvu šećerne repe svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa, dužan je vratiti isplaćenu potporu koju je ostvario u svim godinama podnošenja zahtjeva za potporu

iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika za koje je ostvareno pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika

najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru

u slučaju da iznos potpore predviđen Programom nije dovoljan za prijavljene površine, izvršit će se proporcionalno umanjenje iznosa svim prijavljenim korisnicima potpore po površini

Zahtjevi za potporu podnose se do 30. lipnja 2021. godine. (APPR)

Pratite nas na društvenim mrežama!