CARNET nastavlja edukaciju korisnika s webinarom pod nazivom “Loomen – Praćenje napretka”.

Peti u nizu webinara o Loomenu pod nazivom “Loomen – Praćenje napretka” namijenjen je naprednijim korisnicima CARNET Loomena, ali i svim drugim zainteresiranim korisnicima. Cilj webinara je prezentirati mogućnosti koje su nastavnicima na raspolaganju kod praćenja rada i aktivnosti učenika u virtualnoj učionici. Prezentirat ćemo dovršenost aktivnosti, njeno postavljanje i praćenje, traku napretka, course dedication blok, statistiku i izvještaje u virtualnoj učionici i druge.

Svi zainteresirani za svoje sudjelovanje na edukaciji trebaju:

Prijaviti se putem aplikacije EMA, najkasnije do početka edukacije.
Na dan provedbe webinara, prijaviti se u MS Teamse sa svojim elektroničkim identitetom AAI@EduHr, i potom pristupiti webinaru putem Microsoft Teams live events alata.

Izvor: skole.hr
Foto: Pixabay

Pratite nas na društvenim mrežama!