Dan ravnopravnosti 17. travnja

Što je ravnopravnost? – jednaki tretman i jednake mogućnosti svakog pojedinca pred zakonom bez obzira na: rasu, spol, dob, boju kože, etničku pripadnost, vjersko uvjerenje ili svjetonazor, bračno stanje, obiteljski ili imovinski status…. – znači da jedna osoba ne vrijedi više od druge ma kakve specifične odlike imala – imati ista prava i šanse

Zašto je važno obilježavati 17. 4. – unatoč proklamiranim pravu jednakosti još uvijek u svijetu postoje brojni primjeri neravnopravnosti I zato je važno obilježavati ovaj dan.

Pratite nas na društvenim mrežama!