Danas, 29. travnja obilježava se Svjetski dan plesa

Svjetski dan plesa slavi se od 1982. godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Obilježava se svake godine 29. travnja, na rođendan francuskoga plesača i koreografa Jean-Georgesa Noverrea (1727. – 1810.). Noverre je jedan od najvećih reformatora plesne umjetnosti i autor knjige Pisma o plesu i baletu. 

Pratite nas na društvenim mrežama!