Grad Koprivnica iz proračuna izdvaja šest milijuna kuna za povrat poreza građanima

Grad Koprivnica će ove godine, s danom 10. svibnja,  putem Porezne uprave početi s isplatom povrata poreza na dohodak za 2020. godinu u rekordnom iznosu od oko šest milijuna kuna.

Prve procjena Porezne uprave govore da će povrat biti oko dva milijuna kuna veći u odnosu na iznos isplaćen za 2019. godinu (kada je dosegao 3,8 milijuna kuna).

Glavni razlog tomu je smanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada (‘poreza na plaće’) za 100 posto mladima do 25 godina starosti te za 50 posto mladima od 26 do 30 godina života (s godišnjim oporezivim dohotkom do 360.000 kuna). Umanjenje se nije ostvarivalo kroz mjesečne isplate plaće tijekom 2020. godine već će se povrat izvršiti tijekom idućih mjesec dana i teretiti proračun Grada za 2021. godinu.

Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod gradova, općina i županija čiji se povrati isplaćuju iz i na teret njihovih proračuna. Grad Koprivnica nema prirez, a tijekom pandemijske 2020. zabilježio minimalni pad prihoda od poreza na dohodak od milijun kuna. (Grad Koprivnia)

Pratite nas na društvenim mrežama!