Klinček pozvan na državni LiDraNo

Nakon što su  objavljeni rezultati izbora  povjerenstava LiDraNa za većinu izraza,  objavljeni su i rezultati za školske listove. Među 15 školskih listova pozvanih na državni nivo smotre LiDraNo je i  školski digitalni list KLINČEK Osnovne škole Sveti Petar Orehovec.

Glavna urednica  digitalnog školskog lista je sedmašica Petra Kušec, a odgovorna urednica Stojanka Lesički. Čestitamo! (O.Š. Sveti Petar Orehovec)

Pratite nas na društvenim mrežama!