Majdak o poljoprivredi i najavio suradnju s općinama

Na jučerašnjem obraćanju medijima kandidat za gradonačelnika Nezavisne liste LIPA Ivan Majdak osvrnuo se na poljoprivredu.

Kazao je da je sramotno da se u travnju raspisuju natječaji za poticaj sjetve koja samo što nije počela. “Imaju li poljoprivrednici sredstava da sami obave sjetvu pa im se poslije toga novac vraća kroz subvencije ili potpore? Neće se dešavati da potpore za sjetvu dolaze poslije sjetve. Mora nam biti jasno da su hrana i voda najvažniji ljudski resursi i o tome ćemo voditi računa, da svaki naš građanin može proizvoditi i da ima vodu u kućama i sve ono što je najpotrebnije za život. Našim poljoprivrednicima izgradit ćemo agrocentar koji je već u fazi izgradnje. Nikada više ne može se desiti da umreženi šverceraj vlada našim selima, da se čovjek ucjenjuje za njegovu robu. Organizirat ćemo besplatan prijevoz iz naših sela do grada za građane. Neće bakice iz sela morati moliti susjede da ih odvezu u grad da si nešto obave. Mi moramo biti svjesni da na selu ima masa starijih ljudi koji žive sami. Moramo im pružiti pomoć” – kazao je Ivan Majdak.

A kritizirao je gradsku vlast za nesuradnju s općinama i načelnicima, te je kazao:

“Ovaj grad je centar i on mora ostati centar. Ali, da bi se grad ravnomjerno razvijao, da bi se ovaj cijeli kraj razvijao što je obaveza Grada da vodi brigu oko toga,  on mora surađivati s okolnim općinama i moraju na zajedničkim projektima graditi one osnovne smjernice za razvoj Križevaca, ali i okolnih općina.

Svatko ima nešto za ponuditi. Nije mi problem već danas, kao kandidatu za gradonačelnika otići i razgovarati sa načelnicima općina da dogovaramo i vidimo što ćemo i kako ćemo u idućem razdoblju surađivati i na koji način stvarati jednu novu vrijednost za naše građane. /redakcija RKŽ/

Pratite nas na društvenim mrežama!