"Maslačci" u projektu "Korak dalje"

Udruga “Maslačak” Križevci osim poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama svakodnevno provodi i aktivnosti sa mlađom djecom udomljenom kod časnih sestara Bazilijanki u okviru partnerstva s Udrugom “Korak dalje” iz Daruvara. Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“. Osim Udruge “Korak dalje” Daruvar i Udruge “Maslačak” u provedbi kao projektni partneri sudjeluju još i Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar i Grad Daruvar. Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, od 27.10.2020. do 26.10.2022. godine.

Kroz ovaj projekt se djeci pruža podrška u učenju i pisanju zadaća, provode se kreativne radionice, sportske aktivnosti, psihosocijalna podrška i razne druge aktivnosti sa ciljem stjecanja novih znanja i vještina kod djece. Na ovom projektu je dio svog radnog vremena angažirana prvostupnica sociologije.

(“Maslačak”)

Pratite nas na društvenim mrežama!