Na VGU održana edukacija u svrhu stručnog usavršavanja nastavnika Srednje škole "Arboretum Opeka" Vinica

Tijekom ožujka i travnja održana je edukacija nastavnika srednje škole „Arboretum Opeka“ iz Vinice u Laboratoriju za kontrolu kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Tema edukacije bila je pohrana biljnih gena, formiranje banke biljnih gena, ispitivanje kakvoće sjemena povrtnih vrsta i obnavljanje baze biljnih gena.


Edukacija je organizirana u pet radnih dana u trajanju od 38 sati. Svrha edukacije bila je osposobiti nastavnike da samostalno u sklopu svoje institucije i projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ mogu sakupljati, ispitivati kakvoću i pohranjivati sjeme u svrhu očuvanja biljnih gena.
Edukacija se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela s naglaskom na praktični dio u kojem su nastavnici samostalno na pripremljenim uzorcima radili analize kakvoće sjemena.


Izvješće sastavila: Dr.sc. Dijana Horvat

Pratite nas na društvenim mrežama!