Na Visoko gospodarsko učilište stigle studentice sa Sveučilišta u Mostaru

Na Visokom gospodarskom učilištu od 6. travnja 2021. borave dvije studentice s Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koje će u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti (KA107-suradnja s Partnerskim državama) biti na tromjesečnoj završnoj stručnoj praksi.
Maja Balta je studentica pete godine sveučilišnog studijskog programa Biljne znanosti, a Matea Terzić, je studentica pete godine na Zootehnici. Praksu će provoditi do 6. srpnja 2021. pod stručnim vodstvom mentora u laboratorijima i praktikumima Učilišta kao i u Mljekarskom praktikumu Srednje gospodarske škole.

(VGUK)

Pratite nas na društvenim mrežama!