Obavijest pacijentima OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

U općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica do 30. svibnja 2021. godine obavljati će se isključivo operativni zahvati sa hitnim indikacijama te operativni zahvati kod onkoloških pacijenata zbog pogoršanja epidemiološke situacije i povećanja broja hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata- poručuju iz OB “Tomislav Bardek” Koprivnica
Svi dijagnostički postupci te pregledi u polikliničko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti odvijati će se prema dosadašnjem planu, a operativni program za naručene pacijente vratiti će se čim se poboljša epidemiološka situacija.

Pratite nas na društvenim mrežama!