Požar na neobrađenoj površini u Dugoj Rijeci

Jučer, 1. travnja, oko 20 sati u Dugoj Rijeci na neobrađenoj površini, došlo je do požara niskog raslinja i suhe trave. Nije bilo ozlijeđenih osoba ni materijalne štete, a požar su ugasili vatrogasci.

UPOZORENJE

Dolaskom proljeća i povoljnijih vremenskih prilika započinju i radovi na pripremanju poljoprivrednog zemljišta, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i trave. Nažalost, tada se počinju bilježiti i događaji gdje uslijed nepridržavanja propisa dolazi do proširenja vatre van kontrole osoba koje vrše spaljivanje. Skrećemo pozornost da je potrebno pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te ovom prilikom ponovo ističemo neke od odredaba gore navedenih zakona i odluka:

Upozoravamo pučanstvo da je:

ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA I TRAVE NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA TE U BLIZINI ŠUMA I GRAĐEVINA PODLOŽNIH ZAPALJENJU.

ZEMLJIŠTE NA KOJEM SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI OD OSTALIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE POLJOPRIVREDNE KULTURE, ŠUME I GRAĐEVINE PODLOŽNE ZAPALJENJU KAKO BI SE IZBJEGLA MOGUĆNOST NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE.

MINIMALNA UDALJENOST MJESTA SPALJIVANJA OD GOSPODARSKIH GRAĐEVINA MORA IZNOSITI 20 METARA, A OD RUBA ŠUME 50 METARA.

OSOBA KOJA OBAVLJA SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA.

U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE POTREBNO JE ODMAH IZVIJESTITI VATROGASCE (NA TEL. 193), POLICIJU (NA TEL. 192) ILI ŽUPANIJSKI CENTAR 112 (NA TEL. 112) TE ZAPOČETI S GAŠENJEM.

Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10) iz 2010. godine propisano je da je svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna djelovati na način kojim se ne može izazvati požar. Prema istom Zakonu svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama tog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pročitajte i kaznene odredbe.

Zato molimo građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Nemojte paliti vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte okoliš jer mala nepažnja može uzrokovati štetne posljedice.

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!