Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2021. godini

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost u kulturi za 2021. godinu i objavljenom natječaju za sufinanciranje programa ustanova u kulturi te pozivu za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu, župan Darko Koren donio je zaključke o rasporedu sredstava po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:

izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),

obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,

Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Prije potpisivanja ugovora, ustanove i vjerske zajednice dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),

obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio Župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava (kao i dostava dodatne dokumentacije) odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će prema sljedećem rasporedu:

12. svibnja 2021. godine (srijeda) od 9:00 – 12:00 satiustanove u kulturi i vjerske zajednice

13. svibnja 2021. godine (četvrtak) od 09:00 – 12:00 satiudruge u kulturi

NAJAVA: putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.

Služba ureda župana 

Pratite nas na društvenim mrežama!