Učenici SGŠ sadili jagode

Krajem ožujka učenici Srednje gospodarske škole su posadili jagode na otvorenom. Nastavnici Dragica Bužić, Gordan Bužić, Danica Marijan, Zdravka Harmadi, te suradnik u nastavi Tihomir Horvat sa učenicima 1.vv1, 2.a, 2.g i 3.v razreda posadili su sedam gredica jagoda. Sa strojem gredičar-foliopolagač pripremili su gredice na koje se odmah postavlja crna polietilenska folija sa rupama u koje se sade sadnice jagoda, a ujedno su postavljene i cijevi za navodnjavanje “kap na kap”. Uzgoj na foliji ima niz prednosti kao sprječavanje rasta korova, održavanje povoljne strukture tla, povećanje topline i vlažnosti tla, povećanje prinosa jagoda za 20 – 30%, sprječavanje truleži ploda te brže sazrijevanje ploda. 

Na površini su posađene jagode jednorotke, sorte Leticia i Clery. Veselimo se berbi i degustaciji! (SGŠ)

Tekst: 

Nastavnica Zdravka Harmadi, dipl.ing.agr.

Pratite nas na društvenim mrežama!