Udruzi osoba s invaliditetom Križevci dodijeljena sredstva za nastavak pružanja usluge osobne asistencije

Putem otvorenog javnog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Udruzi osoba s invaliditetom Križevci odobren je projekt pod nazivom Usluge osobne asistencije IV,  kroz koji će se nastaviti aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja te osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Svrha i opravdanost projekta
Prema procjenama UN-a problem invalidnosti je značajno zastupljen u općoj populaciji. Od deset stanovnika svake zemlje bar je jedan osoba s nekim stupnjem ili vrstom invaliditeta. Izvješće o osobama s invaliditetom u RH navodi kako u Hrvatskoj živi 511281 osoba s invaliditetom (stanje na dan 03.05.2019). Promatrajući s aspekta regionalne razine, u Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji, te Gradu Zagrebu, osobe s invaliditetom čine prosječno oko 10% ukupnog stanovništva.

Opći cilj projekta
Da bi se ostvarilo jedno od temeljnih ljudskih prava, pravo na život, potrebno je stvoriti preduvjete za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca s ciljem jačanja socijalnog uključivanja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kao i osoba s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.
Ciljnu skupinu ovoga projekta predstavlja 17 korisnika, a za ispunjenje cilja projekta planirano je zapošljavanje 15 osobnih asistenata koji će biti direktno uključeni u rad s osobama s invaliditetom u pogledu pružanja usluge osobne asistencije.

Održivost rezultata projekta
Realiziranjem zadanih ciljeva i planiranih projektnih aktivnosti uspostaviti će se financijska, institucionalna, politička i okolišna održivosti rezultata projekta.
Financijska održivost projekta odražava se u činjenici da će korisnik, uz već stečeno iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU lakše aplicirati na buduće pozive za dodjelu financijskih sredstava koja će osigurati daljnju provedbu aktivnosti te održivost rezultata.
Stečena znanja i iskustvo u provedbi projekta, kao i njegove ostvarene rezultate korisnik će diseminirati među svojim institucionalnim suradnicima i partnerima u javnom i civilnom sektoru s kojima će se kroz aktivnosti projekta povezati i umrežiti te na taj način podržati institucionalnu održivost rezultata projekta.
Održivost na razini politika uspostaviti će se kroz samu implementaciju projekta obzirom da korisnik  surađuje s ostalim jedinicama lokalne samouprave (JLS) na području Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Zagrebačke županije, te Grada Zagreba. Suradnjom sa JLS omogućiti će se bolji uvid u potrebe ciljne skupine projekta, te na taj način potaknuti bolje planiranje i osiguravanje njihovih potreba.

Trajanje projekta
Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci, od 08.01.2021. do 08.09.2022

Vrijednost projekta
Projekt je financiran bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.999.919,36 kn iz Europskog socijalnog fonda. 

(UIK)

Pratite nas na društvenim mrežama!