16 ekipa OŠ "Vladimir Nazor" sudjelovalo na ekipnom natjecanju iz matematike "Mathema"

U srijedu 5. svibnja 16 ekipa Osnovne škole “Vladimir Nazor” sudjelovalo je u online ekipnom natjecanju iz matematike “Mathema”. Sudjelovali su učenici od 3. do 8. razreda.
Tri ekipe ostvarile su rezultat u prvih 5 najboljih ekipa i ostvarile plasman na daljnju završnicu koja će se održati 28. svibnja.


Ekipa 3.r. (Mali matematičari): Helena Raguž, Magdalena Matešić, Jona Vuković ostvarila je 11. mjesto i ostvarila plasman dalje. Mentor: Jasna Strabić.


Ekipa 5r. (Plavokosi) u sastavu: Lana Nemčić, Leni Nendel i Karlo Habjanović ostvarila je 3.mjesto od 62 ekipe. Mentor: Natalija Radotović-Maksić


Ekipa 7.r. (Hipotenuza) : Filip Šaban, Lovro Begović i Eugen Švagelj ostvarila je 5. mjesto od 35 ekipa. Mentorica Jasna Kašik.


Ekipa 8.r. (Virus): Ana Čondić, Marija Katić, Mateo Lugomer ostvarila je 2. mjesto od 27 ekipa. Mentor: Natalija Radotović-Maksić.


Čestitke svima!

Pratite nas na društvenim mrežama!