21. svibnja – Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

2001.g. Glavna skupština UNESCO-a usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i
civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj proglašen je 2002. godine.

Republika Hrvatska je aktivno i zapaženo sudjelovala i u izradi teksta Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja te na njenom usvajanju na 33. zasjedanju Glavne skupštine UNESCO-a u
listopadu 2005. godine.

Kulturna raznolikost ne može se nametnuti proglasom, nju se živi i promatra. Cilj Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj je njegovanje iskustva ove raznolikosti u duhu znatiželje, upuštanja u dijalog i
uzajamnog osluškivanja, kako bi se testirale praktične mogućnosti razvoja koje nudi kulturno poduzetništvo, industrije kreativnosti, kulturni turizam i očuvanje kulturne baštine.

Promicanje i zaštita kulturne raznolikosti jedan je od osnovnih ciljeva hrvatske kulturne politike, naime kulturu je bitno prepoznati kao čimbenika istinski održivog razvitka koji poštuje ljude i okoliš i doprinosi dijalogu i miru. (Ministarstvo kulture i medija)

Pratite nas na društvenim mrežama!