Danas imendan slave osobe imena  Ivana, Ferdinand i Srećko

Ivana je ženska verzija imena Ivan koje je u kršćanskom svijetu jedno od najučestalijih imena. U kalendaru su mnogi i različiti Ivani. K nama je ime došlo preko grčke i latinske verzije. Original je u hebrejskom jeziku – Johanan sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Bezbroj je oblika ovoga imena u svim jeziku, pa i u hrvatskom – Ivo, Ivica, Ico, Ićo, Ivoš, Iva, Ivana, Ivanka, Nana, Vana…

Značenje imena Srećko je jasno samo po sebi. Ime je izvedeno od imenice sreća.

“Ferdinand je fascinantan, entuzijastičan, radostan, dosljedan, inicijativan, nestašan, aktualan, nadaren i duhovit.”

Izvor: emedjimurje.net.hr

Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!