Građani odlučili: najviše vijećnika u Gradskom vijeću imati će kandidacijska lista koju predvodi Mario Rajn

Prema odluci birača na jučer održanim izborima, najveći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Križevaca i to 8 dobila je kandidacijska lista grupe birača koju predvodi Mario Rajn, a slijede HDZ,  SDP i HDS  sa po 3 mjesta i sa 2 mjesta kandidacijska lista Ivana Majdaka.  

S kandidacijske liste nositelja Maria Rajna, izabrani su :Mario Rajn, Mario Martinčević, Danijel Šaško, Miroslav Petračija, Igor Frbežar, Hrvoje Gužvinec, Štefica Wolf i Mirko Sokolić.

Vijećnici HDZ-a u novom sazivu Gradskog vijeća bit će nositelj kandidacijske liste Mato Devčić, Martina Zdilar Sertić i Goran Hrg.

Iz redova SDP-a  tri vijećnička mjesta imaju nositelj kandidacijske liste Marko Katanović, Valerija Golubić i Mateja Vrbek, iz HDS-a Ivica Švagelj, Denis Maksić i Marko Vrbanec,  a sa kandidacijske liste nositelja Ivan Majdaka u Gradsko vijeće će Ivan Majdak i Marijana Šatrak.

Od ukupno 17.135 birača u gradu Križevcima upisanih u popis birača, jučerašnjem glasovanju pristupilo je 7.66 birača, odnosno 44,70%.

Pratite nas na društvenim mrežama!