Imendan danas slave Marije, Marine i Ide!

Prema katoličkom kalendaru, 8. svibnja imendan slave osobe imena Marija, Marina i Ida.

Marija (na lat. Maria) je latinski oblik hebrejskog imena “Mirjam” (hebr. מִרְיָם). Kao ime Isusove majke ime ima simbol čiste i duboke ljubavi. Samo značenje imena nije sigurno razjašnjeno. Po jednom tumačenju ime je izvedeno od egipatskog “mry” što znači „voljena“. Po starijim tumačenjima je ime nastalo od hebrejskog “mir” = “gorko” i “jam” = “more”, pa bi značenje bilo “gorčina mora”. Prema tumačenju Eusebija iz Cezareje ime nosi značenje “kapljica mora” izvedeno od hebrejskog מר “mar” “kapljica” i ים “jam” što znači “more”.

Po novijim tumačenjima se pretpostavlja da ime vodi značenje od egipatskog “mry” što znači “koja ja voljena”. U raznim oblicima je ovo najčešće žensko kršćansko ime. Među najpoznatije spadaju latinska izvedenica Maria, na našem podneblju Marija, muslimansko ime Mejrema, hebrejski Mirjam. Na engleskom govornom području je najpoznatiji oblik Mary. Kod katolika se ime Maria koristi i kao muško ime. U posljednjih nekoliko desetljeća ovo je ime na samom vrhu na listi najčešće davanih imena djevojčicama.

Ime Marina izvodi porijeklo iz latinskog “marina” u značenju “morska” što je bio atribut Afrodite, za koju se smatralo da je zaštitnica mornara. Staništa su joj bila na brojnim otocima u Sredozemnom moru gde su joj mornari prinosili darove.

Povijesni izvori svjedoče da se ovo ime počelo javljati vrlo rano, još u 13. stoljeću. Rasprostranjeno je kod svih europskih naroda od najranijih vremena do danas.

Pratite nas na društvenim mrežama!