Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Systhane 20 EW, Indar 5 EW, Luna Experience, Nativo 75 WG, Embrelia i Domark 40 ME.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Delan 700 WDG.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 5 WP i Kastor.

Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW, Teldor SC 500 (karenca 3 dana) ili koristite mikrobiološki pripravk Serenade ASO.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Closer, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Closer, Pirimor 50 WG, Movento, Teppeki 500 WG i Mospilan 20 SG, na trešnji i nektarini su dozvoljeni Closer, Movento i Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento, Teppeki 500 WG i Pirimor 50 WG.

U nasadima trešnje i višnje potrebno je uz pomoć žutih ljepljivih ploča pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Za zaštitu u fazi promjene boje plodova mogu se koristiti insekticidi Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana) te Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

U nasadima breskve traje let breskvinog savijača i moljca, a u nasadima šljive šljivinog savijača.

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Izvor: mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Foto: Pixabay

Pratite nas na društvenim mrežama!