Obavijest proizvođačima soje!

Pregledom usjeva soje na terenu utvrđeni je različiti stadij razvoja kulture od kotiledona do prve troliske ovisno o vremenu sadnje. Prestankom oborina potrebno je obići usjeve i provesti potrebni tretman herbicidima ovisno o stanju na parceli.

U usjevima gdje nije proveden herbicidni tretman utvrđen je ponik korova i vrijeme je primjene post-em herbicida. Potrebno je pregledati i usjeve na kojima je proveden tretman radi naknadnog ponika korova.
Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi : Basagran 480, Benta 480 SL, Harmony SX , Pulsar 40 i dr.

Za uskolisne korove mogu se primijeniti herbicidi: : Pantera QT, Leopard 5EC, Gepard 050 EC, Focus Ultra, Agil 100 EC, Fusilade Forte EC i dr.
Kod suzbijanja širokolisnih i uskolisnih korova moguće je u split aplikaciji primijeniti: Corum , Pulsar 40 u kombinaciji sa Harmony SX i dr.
Uspješnost tretmana uvelike ovisi o fazi razvoja korova!

Potrebno je voditi računa o veličini usjeva soje u post-em tretmanu kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Tretiranje provesti po mirnom vremenu kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na susjedne parcele i moguća fitotoksičnost. Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS),
putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Izvor: Sanja Vuković dipl.ing.agr.
e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!