Obrađuju se nalazi s nalazišta Kalnik-Igrišće

Već više godina provodila su se sustavna istraživanja na nalazištu Kalnik-Igrišće, a ovih dana u Križevcima su se nalazile arheologinja Andrea Kudelić sa Instituta za arheologiju iz Zagreba i diplomantica Mia Marijan sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje vrše obradu pronađenog materijala.

“Nalazište se istražuje od 2006. godine i gotovo u kontinuitetu do 2019. godine. Obrađujemo materijale iz sezona iskapanja od 2014. do 2019. godine, a ima puno tog materijala.

Inače, Kalnik-Igrišće je arheološki lokalitet poznat kao brončanodobno nalazište. Riječ je o ostacima naselja iz kasnog brončanog doba od 13. do 9. st. prije Krista. Ti ostaci su najbrojniji. Međutim, na arheološkom nalazištu na Kalniku postoje ostaci i iz razdoblja bakrenog doba te ranog i srednjeg brončanog doba, zatim mlađeg željeznog doba, rimskodobni ostaci su prilično bogati, posebno oni kasno antički pa sve do srednjeg vijeka” – kaže Andrea Kudelić.

Arheologinja ističe da istraživanje još uvijek nije gotovo i moglo bi se na Kalniku istraživati još godinama.

-“Trenutno radimo obradu materijala iza kasno brončanog doba iz jednog opožarenog objekta koji smo otkrili sa mnoštvom keramičkih posuda. Nakon obrade planiramo dio tih keramičkih ulomaka poslati na analize kako bi u budućnosti znali što su u njima tijekom brončanog doba zajednice pripremale i dobit ćemo uvid u još više detalja iz života u prošlosti” – rekla je arheologinja Andrea Kudelić.

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!