Poljak i Bošnjak pobijedili u svojim općinama

Općine Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno dobile su stare-nove načelnike. Franjo Poljak i Nenad Bošnjak u sljedeće četiri godine i dalje će obnašati dužnosti načelnika, potvrdili su tako birači njihovih općina.

Pratite nas na društvenim mrežama!