Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Poziv „Promocija cjeloživotnog učenja faza II.“

Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dodijeljeno je iz Europskoga socijalnog fonda 11.840.800,00 kn za provedbu Poziva na dostavu bespovratnih sredstava „Promocija cjeloživotnog učenja faza II.“.

Svrha projekta je odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja različitih dionika u cjeloživotnom učenju podizanjem svijesti o važnosti učenja, a sve s ciljem osnaživanja sudionika i unaprjeđenja njihovih ključnih kompetencija i kapaciteta za sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. Nadalje, projektom će se ojačati kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih, odnosno kapaciteti najmanje 550 obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih.

Nova faza projekta, koja traje tri godine, nastavlja cjelokupnu priču prethodne faze projekta Promocija cjeloživotnog učenja, kojim se identificirao ključni problem nedovoljnog uključivanja građana Republike Hrvatske u sustav cjeloživotnoga učenja.  U sklopu projekta održane su četiri nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja tijekom kojih su, u suradnji s regionalnim koordinatorima i ustanovama za obrazovanje odraslih, organizirani mnogobrojni besplatni događaji (radionice, predavanja, okrugli stolovi, seminari itd.) na području čitave RH, a održano je više od 3 000 događaja na kojima je sudjelovalo nekoliko desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske.
Projektnim aktivnostima nastavit će se pružati kontinuirana stručna podrška ustanovama za obrazovanje odraslih te će se unaprijediti stručni kapaciteti dionika sustava obrazovanja odraslih, odnosno nastavnika, voditelja obrazovanja odraslih, ravnatelja i ostaloga obrazovnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih, čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta sustava, posebice u radu s odraslim polaznicima kao osjetljivom skupinom.

Projektom će se također dodatno unaprijediti i razviti mreža regionalnih koordinatora (ustanova za obrazovanje odraslih), čime će se osigurati održivost nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja kao jedne od ključnih aktivnosti promocije te će se stvoriti preduvjeti da se i nakon završetka projekta kontinuirano provode aktivnosti promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj i lokalnoj razini.

(Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Pratite nas na društvenim mrežama!