„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne  infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti  za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana  Križevaca.  

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:  • Mladine, Mali i Veliki Potočec, Široko Brezje, Majurec, Lemeš, Cubinec, Bukovje, Poljana  Križevačka, Pesek, Greberanec, Brckovčina, Prikraj, Karane 

Nakon potpisa ugovora 31.03.2021. za Rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje u  sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture sa Zajednicom ponuditelja Radnik d.d. Križevci  i Zagorje gradnja d.o.o. Zagreb, započela je priprema izvedbenih projekata i ostale ugovorne  dokumentacije za početak radova na više lokacija u gradu i prigradskim naseljima. 

Za aktivnost Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci u tijeku je postupak pregleda i  ocjene ponuda dok je aktivnost nabave opreme za redovito održavanje vodoopskrbe i sustava  odvodnje u fazi javne nabave.  

Kontakt: 

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!