Studenti VGUK sudjelovali na predavanjima u okviru projekta RAISE YOUTH PROJEKT

Od 20 .– 23. 04. 2021. studenti II. godine sudjelovali su u okviru izbornog kolegija „Ruralni turizam“ na vrlo zanimljivoj edukaciji u okviru projekta RAISE Youth (ruralna akcija za inovativno i održivo poduzetništvo mladih), sufinanciranog kroz Fondove Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Edukaciju na Zoom platformi organizirala je  GTF – Inicijativa za održivi rast i mr.sc. Dijana Katica ispred Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” s kojom Učilište već dugo surađuje na području ruralnog turizma.

Teme edukacija bile su namijenjene samozapošljavanju mladih u segmentu održive poljoprivrede i turizma u sinergiji s razvojem digitalnih tehnologija:

Pravni okviri za registraciju i rad te posebni oblici turizma (Andrea Pešutić)

Tradicija u oblikovanju ponude (Robert Baćac)

Gastronomija (kuharstvo i posluživanje) (Mario Pavić)

Sigurnost i kvaliteta (Dijana Katica)

Marketing, brendiranje i komunikacija (Alma Radoš)

Kreiranje digitalnih sadržaja (Aleksandra Kolarić)

Kreiranje turističkog proizvoda (Robert Baćac)

Digitalni marketing u (agro)turizmu i poduzetništvu (Aleksandra Kolarić)

Studenti i profesori su za sudjelovanje na edukaciji dobili digitalni certifikat (u prilogu).

Izvješće pripremila:

Dr. sc. Sandra Kantar, prof. v. š.

Pratite nas na društvenim mrežama!