U OB "Dr. Tomislav Bardek" ponovno dozvoljena pratnja na porodu

Skladno uputi Ministarstva zdravstva za bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj KLASA: 500-01/21-07/56, URBROJ: 534-04-1-1/4-21-02, od 20.05.2021. godine, u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica od sutra 27.05.2021. godine otvara se mogućnost pratnje na porodu.

Foto: šv

Pratite nas na društvenim mrežama!