Danas, 12. lipnja obilježava se Svjetski dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada

Svjetski dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada obilježava se 12. lipnja, na isti dan kada i obljetnica Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 182 – Konvencije o najgorim oblicima iskorištavanja dječjeg rada koju je 2001. godine potvrdio i Hrvatski sabor. Jedan od ciljeva Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj je iskorijenjivanje svih oblika dječjeg rada do 2025. godine. Na svjetskoj razini svako deseto dijete je žrtva iskorištavanja u svrhu rada. Uz potporu UNICEF-a u Indiji je 12 država razvilo akcijski plan protiv dječjeg rada, dok ih je osam unaprijedilo svoje programe, kako bi spriječile i zaustavile tu praksu.

Smatra se da su djeca na prisilnom radu kada su premlada za rad i/ili premlada za donošenje odluke o zapošljavanju. Milijuni djevojčica i dječaka u cijelom svijetu zaposleni su, a više od polovice te djece izloženo je najgorim oblicima dječjeg rada, kao što su rad u opasnim okruženjima, ropstvo ili drugi oblici prislinog rada, nezakonite aktivnosti (krijumčarenje droge, prostitucija), kao i sudjelovanje u oružanim sukobima. Toj djeci je uskraćeno adekvatno obrazovanje, zdravlje i slobodno vrijeme, uz kršenje njihovih temeljnih prava i sloboda. Uskraćena su im temeljna ljudska prava, kao što su sloboda kretanja i izražavanja, zlostavljana su psihički i fizički, emotivno su traumatizirana i u izolaciji iz koje nisu u mogućnosti pobjeći ili otići.

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježen je prvi puta 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece tražeći potporu pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja djece. Upravo je dječji rad posljedica, ali i jedan od uzroka siromaštva koji pogoduje povećanju nejednakosti i diskriminacije u društvu. (NZJZ DR.ANDRIJA ŠTAMPAR)

Pratite nas na društvenim mrežama!