Imendan danas slave osobe imena Predrag i Spomenka

Prema katoličkom kalendaru, imendan danas slave osobe imena Predrag.

Ime Predrag je superlаtiv pridjevа ‘drаg’ koji je uzet za osobno ime.

“Spomenka je sretna, pouzdana, odlučna, magična, efikasna, nadarena, komunikativna i ambiciozna osoba.”

Pratite nas na društvenim mrežama!