Imendan danas slave osobe imena Roberta i Robert

Ime Robert dolazi s njemačkog područja. Riječ je sastavljena od njemačkih riječi hrod, hroud, hroth – slava i beraht – sjajan, slavan. Ženski oblik ovog imena je Roberta. Iz ovog imena izvedeno je ime Roberto, Robertin. Robert je rječit, osjećajan, brz, energičan, racionalan i temperamentan kaže skriveno značenje tog imena.

Pratite nas na društvenim mrežama!