Izvješće s radionice Udruge vinogradara i vinara „Sveti Vinko“ s temom „Biologija vinove loze“, unutar ciklusa radionica „Nove vještine za dugu tradiciju“

Diplomirani inženjer agronomije Denis Maksić, održao je 10. lipnja u prostorijama Društveno kulturnog centra Kuća ideja – prostor zajedništva, radionicu na temu „Biologija vinove loze“.

Pred članovima Udruge vinogradara i vinara „Sveti Vinko“ iz Svetog Petra Orehovca te drugim gostima zainteresiranima za temu vinogradarstva i vinarstva, inženjer agronomije, započeo je radionicu govoreći o morfološkim obilježjima vinove loze te detaljno obrazlažući sve pojedinosti o vegetativnim i generativnim organima ove biljke. Ove su godine niske proljetne temperature usporile vegetaciju u vinogradima pa se među okupljenima prodiskutiralo o temi zaštite vinove loze u uvjetima nepovoljnih klimatoloških prilika. Sudionici radionice razmijenili su iskustva s pojavama različitih štetnika i bolesti u svojim vinogradima, a inženjer Maksić savjetovao ih je o agrotehničkim mjerama i raznovrsnim načinima zaštite nasada vinove loze.

Kao gostujući predavač u Društveno kulturnome centru „Kuća ideja – prostor zajedništva“, inženjer Maksić, u znak pažnje, poklonio je bilikum, odnosno zemljani vrč za sve naredne vinogradarske radionice. Svim sudionicima podijelio je brošure na temu „Vincekova po Križevačkim štatutima“ kao i Vinogradarski priručnik, autora Stipe Stipića, s korisnim preporukama i smjernicama za svakog vinogradara. 

Radionica je sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, unutar projekta „Kuća ideja – prostor zajedništva“ čiji je nositelj Kulturno umjetničko društvo Prigorec Sveti Petar Orehovec. Partneri na projektu su Udruga vinogradara i vinara „Sveti Vinko“, Općina Sveti Petar Orehovec, Vatrogasna zajednica općine, Povijesno društvo Sveti Petar Orehovec, Udruga uzgajivača konja Hrvatski toplokrvnjak i Likovna udruga Prigorje Art. Voditeljica projekta je Ana – Marija Petric Vlah, a koordinatorica Društveno kulturnog centra Barbara Vugrinec. 

Ova radionica, kao i sve ostale radionice u angažmanu Udruge vinogradara i vinara „Sveti Vinko“, koje će se održati u sklopu ciklusa radionica „Nove vještine za dugu tradiciju“, u potpunosti su besplatne i otvorene za zainteresiranu javnost. 

Sadržaj ovog poziva isključiva je odgovornost KUD-a Prigorec.

Pratite nas na društvenim mrežama!