Obavijest proizvođačima povrtnih kultura!

Usjeve krumpira potrebno je zaštititi od uzročnika bolesti primjenom jednog od dopuštenih fungicida: Ridomil gold MZ pepite, Acrobat MZ WG, Equation pro, Star 80 WP, Polyram DF, Pergado MZ, Nautile DG  i dr.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i legla odloženih jaja. Kemijsko suzbijanje se preporuča kada se na busu nađe više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije), a krumpir je slabo razvijen. Prva generacija ličinki se suzbija ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, a ljetne generacije  se suzbijaju kada ih ima 20-30  ličinki po busu.

Od registriranih insekticida može se primijeniti:

 Laser, Mospilan 20SG, Cythrine Max, Coragen i dr.

Za zaštitu od bolesti u grahu je moguće primijeniti  jedan od fungicida: Neoram WG, Champion, Ortiva, Signum, Tazer i dr.

Kod pojave lisnih uši moguća je primjena insekticida: Decis 2,5 EC, Rotor super, Karate zeon,  i dr.

Rajčicu, krastavce, proljetni luk, tikvice također treba zaštiti primjenom fungicida, a prema potrebi primijeniti i neki od dozvoljenih insekticida.

Koristiti samo sredstva koja imaju dozvolu za određenu kulturu.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

Pratite nas na društvenim mrežama!