Križevački vijećnici u dva sata riješili 31 točku dnevnog reda

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Igora Frbežara za dva sata riješena je 31 točka dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca održanoj večeras u kino dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, dok nije bilo vijećnika HDS-a  i jednoglasno su usvojili godišnja financijska izvješća Komunalnog poduzeća i Vodnih usluga, Križevačkog poduzetničkog centra te ustanova, korisnika proračuna. Izvješća o ostvarenju Programa i plana  održavanja komunalne infrastrukture i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u prošloj godini te izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za prošlu godinu kao i Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu usvojeni su sa 13 glasova za i 2 suzdržana. Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Križevaca za 2019. godinu te donijeli izmjene Programa i plana javnih potreba na području grada u 2021. godini

Program  o izmjeni i dopuni Programa u gospodarstvu za ovu godinu usvojen je sa 13 glasova za i 2 protiv, a izmjene i dopune Programa u poljoprivredi za 2021. godinu jednoglasno.

Također su izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu te rješenja o izboru članova pojedinih odbora donesena sa 13 glasova za i 2 glasa protiv.  Pritom je vijećnik nezavisne liste LIPA Ivan Majdak dao primjedbu da u odborima Gradskog vijeća ima 43 mjesta te da ovoga puta LIPA nije pozvana niti obaviještena da se raspoređuju mjesta u odborima Gradskog vijeća te nisu dobili niti jedno mjesto iako su dva vijećnika sa liste dobila povjerenje birača.  Gradonačelnik Mario Rajn odgovorio je da je poziv išao prema svima koji imaju klub vijećnika.

  • “Na prošloj sjednici Gradskog vijeća ste se izjasnili da ste sa kolegama iz HDS-a oporba. Tako je upućen poziv, rekli su da će na taj sastanak poslati kolegu koji se nije pojavio. Čuo sam se sa gospodinom Švageljom, bio je dogovor da ćete komunicirati- rekao je gradonačelnik Mario Rajn.

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!