Obavijest proizvođačima jabuka!

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 14 dana i prevladavalo je izrazito vruće i sparno vrijeme s malom količinom kiše. Prognostičari tijekom vikenda najavljuju više kiše s mogućim dužim periodom vlaženja biljnih organa. Takvi vremenski uvjeti mogu pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina Stroby (karenca 35 dana), Zato plus (karenca 21 dan), Zato 50 WG (karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci Nativo 75 WG, Luna expirience (karenca 14 dana).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvarPripravakSpektar djelovanjaKarenca
kaptanCaption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WGkrastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova21 dan
tiofanat-metilTopsin M 500trulež ploda14 dana
fludioksonilGeoxesiva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež3 dana
fluopiram tebukonazolLuna expiriencepepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost14 dana
trifloksistrobin tebukonazolNativo 75 WGkrastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost14 dana
piraklostrobin boskalidBelliskrastavost, pepelnica, skladišne bolesti7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište

Uproteklih sedam dana zabilježili smo pojačan let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) pa preporučamo ponovitizaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Dipel DF, Madex, Granupom (bez karence),  Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!