Objavljene kvote vina za destilaciju 2021. godine

Objavljen je Javni poziv za provedbu:

1. Mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i
2. Mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
 

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu  potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju. S provedbom aktivnosti korisnici mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote.

Aktivnosti vezane uz destilaciju trebaju biti dovršene do 31. kolovoza 2021. godine, koji je ujedno i krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu.

Ministarstvo poljoprivrede

Pratite nas na društvenim mrežama!