Povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom

U 2020. godini iz evidencije HZZ-a zaposlene su ukupno 148.684 osobe, od čega je 2.475 osoba s invaliditetom, što čini 1,7% ukupne populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda. U prvih 5 mjeseci 2021. godine zaposleno je 1.130 osoba s invaliditetom, što je iznimno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je zaposleno 748 osoba s invaliditetom, a na što je utjecala i COVID kriza. Istovremeno, broj prijavljenih nezaposlenih osoba s invaliditetom je u padu, te ih je trenutno prijavljeno 6.015 (4,5% svih prijavljenih).

HZZ kontinuirano provodi mjere aktivne politike zapošljavanja vodeći računa o specifičnim potrebama određenih osjetljivih skupina, a osobe s invaliditetom su svakako jedne od njih zbog više različitih čimbenika: nedostatne informiranosti i senzibiliziranosti poslodavaca i društva u cjelini, neadekvatne obrazovne strukture, nedostatka radnog iskustva, dugotrajne nezaposlenosti i sl. Stoga je cilj svih usluga HZZ-a usmjerenih na osobe s invaliditetom unaprjeđenje njihove integracije, olakšavanje izbora karijere i prijelaza na tržište rada, kao i povećanje konkurentnosti i zapošljivosti. U mjere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini uključeno je ukupno 1.019 osoba s invaliditetom.

Razvojem usluga profesionalne rehabilitacije i uključivanjem osoba s invaliditetom, primjenom poticajnih mjera za zapošljavanje i obrazovanje te podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o kompetencijama i radnim mogućnostima osoba s invaliditetom vidljivi su pozitivni pomaci u njihovom pristupu tržištu rada. (HZZ)

foto: Pixabay

Pratite nas na društvenim mrežama!