Grad Koprivnica putem Javnog poziva osigurao 300 tisuća kuna za potporu poljoprivredi

Grad Koprivnica je na temelju Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine na području Grada Koprivnice objavio Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2021. godinu. Potpora male vrijednosti na području Grada Koprivnice za 2021. godinu dodjeljivat će se za ukupno 14 mjera.

Mjere se odnose na cjeloživotno obrazovanje, sudjelovanje na sajmovima, studijska putovanja, proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima, podizanje trajnih nasada, očuvanje pčelinjeg fonda, analiza tla kalcifikacija, okrupnjavanje posjeda, nabava novih plastenika, nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, ekološka proizvodnja, nabava i postavljanje uređaja za hladnjače te umjetno osjemenjivanje goveda.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 30.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2021. godine.

Grad Koprivnica

Pratite nas na društvenim mrežama!